Измерения сопротивления изоляции, контура заземления и цепи  «фаза/ноль»

 

Електролабораторія Дніпропетровського облспец РБП ПР ДТП України пропонує наступні послуги:

  • випробування опору ізоляції електрообладнання та електромереж ;
  • випробування опору контуру заземлення;
  • вимірювання повного опору петлі «фаза - нуль».

Електричні виміри проводяться з метою перевірки відповідності параметрів електромереж діючим встановленим нормам, а також з метою недопущення нещасних випадків з людьми та загорянь електричних мереж.

Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок має проводитися в особливо вологих та жарких приміщеннях, у зовнішніх установках, а також у приміщеннях із хімічно активним середовищем у повному обсязі не рідше одного разу на рік, в інших випадках - один раз на два роки, згідно вимог п.5.1.34 НАПБ А.01.001-2004 «Правил пожежної безпеки України та «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

Заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок виконуються згідно вимог «Методики виконання вимірювань та випробувань» (МВВ – 026).

Вимірювання та випробування пристроїв заземлення та електроустановок споживачів регламентуються вимогами ПУЕ; НПАОП 40.1-1.32-01; «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та іншими нормативними документами.

Періодичність замірів опору пристроїв заземлення визначається планом ППР, але не рідше одного разу:

  • в 10 років для повітряних ліній електропередач;
  • в 6 років для електроустановок;
  • в 1 рік для ліфтів, пральних, банків і т.ін.

Перевірку наявності ланцюга між заземлювачами та заземлюючими елементами проводять також після кожної перестановки обладнання та після кожного ремонту заземлення. Перевірку наявності ланцюга між заземлювачами та заземлюючими елементами проводять не рідше одного разу на рік.

При проведенні вимірювань керуються «Методикою виконання вимірювань та випробувань» (МВВ -024).

Електричні вимірювання проводяться повіреним обладнанням спеціалістами електровимірювальної лабораторії Дніпропетровського облспец РСП ПР на основі свідоцтва про атестацію №ПЧ-210/2012 виданого 30.11.2012 ДП «Дніпростандартметрологія».

 

 

 Tags: Электроизмерительная лаборатория , электроизмерения , приемо-сдаточные замеры , профилактические электроизмерения , сопротивление изоляции , купить системы пожаротушения , купить пожарные сигнализации , купить огнетушитель , противопожарные двери , системы молниезащиты , мобильный комплекс по перезарядке огнетушителей , системы огнезащитной обработки , техобслуживание огнетушителей , пожарные сигнализации , огнетушитель , пожаротушение